Thông tin liên hệ

Chúng tôi trên mạng xã hội          
Khóa lễ mở cung tài lộc Khóa lễ mở  cung tài lộc Các chuyên gia phong thủy luôn khuyến khích vị trí tài lộc phải tiếp giáp với một bức tường, tốt nhất là từ phía sau, bởi vì nó cho thấy bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ vững vàng. Nếu vị trí tài lộc của bạn không có bức tường nào xung quanh, nó có thể dẫn đến sự mất mát của cải, tiền bạc. S000028 Mở cung tài lộc Số lượng: 0 cái

Khóa lễ mở cung tài lộc

Các chuyên gia phong thủy luôn khuyến khích vị trí tài lộc phải tiếp giáp với một bức tường, tốt nhất là từ phía sau, bởi vì nó cho thấy bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ vững vàng. Nếu vị trí tài lộc của bạn không có bức tường nào xung quanh, nó có thể dẫn đến sự mất mát của cải, tiền bạc.

Giá bán: Liên hệ

1. Cung tài lộc bắt buộc phải tiếp giáp với tường

Các chuyên gia phong thủy luôn khuyến khích vị trí tài lộc phải tiếp giáp với một bức tường, tốt nhất là từ phía sau, bởi vì nó cho thấy bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ vững vàng. Nếu vị trí tài lộc của bạn không có bức tường nào xung quanh, nó có thể dẫn đến sự mất mát của cải, tiền bạc.

Cung tài lộc vượng khí: Tiền vào như nước!

2. Cung tài lộc phải tránh xa cửa ổ, cửa ra vào, lối đi

Một vị trí tách biệt, không có nhiều chuyển động, xáo trộn có thể giúp cung tài lộc của bạn mạnh l