Thông tin liên hệ

Chúng tôi trên mạng xã hội          
Trả nợ tứ phủ Trả nợ tứ phủ Những người có Đồng là những người có ( duyên ) nợ Tứ Phủ. Có duyên nợ Tứ Phủ thì nhất thiết phải trình đồng, không thể tiễn căn được. Những người nợ mã Tứ Phủ thì không nhất thiết phải là người có Đồng, hoặc có Đồng nhưng sau khi trả nợ mã Tứ Phủ xong thì có thể xin Tiễn căn được, và sau đó bản thân không còn liên quan gì đến việc nhà ông Thánh nữa. Vậy tại sao lại phải nợ Tứ Phủ? Ở đây liên quan đến vấn đề Định nghiệp và Nhân Quả báo ứng. Tiền kiếp của mỗi người theo cái nhân quả tội phúc báo ứng mà có định nghiệp cho quá trình chuyển nghiệp vào cõi Nhân để tái sanh làm người ở kiếp này. Có vô số trường hợp kiếp này phải nợ Tứ Phủ và phải ra trình đồng hầu Thánh. S000045 Tứ Phủ Số lượng: 0 cái

Trả nợ tứ phủ

Những người có Đồng là những người có ( duyên ) nợ Tứ Phủ. Có duyên nợ Tứ Phủ thì nhất thiết phải trình đồng, không thể tiễn căn được. Những người nợ mã Tứ Phủ thì không nhất thiết phải là người có Đồng, hoặc có Đồng nhưng sau khi trả nợ mã Tứ Phủ xong thì có thể xin Tiễn căn được, và sau đó bản thân không còn liên quan gì đến việc nhà ông Thánh nữa. Vậy tại sao lại phải nợ Tứ Phủ? Ở đây liên quan đến vấn đề Định nghiệp và Nhân Quả báo ứng. Tiền kiếp của mỗi người theo cái nhân quả tội phúc báo ứng mà có định nghiệp cho quá trình chuyển nghiệp vào cõi Nhân để tái sanh làm người ở kiếp này. Có vô số trường hợp kiếp này phải nợ Tứ Phủ và phải ra trình đồng hầu Thánh.

Giá bán: Liên hệ

Nợ Tứ Phủ & Nợ Mã Tứ Phủ

Những người có Đồng là những người có ( duyên ) nợ Tứ Phủ. Có duyên nợ Tứ Phủ thì nhất thiết phải trình đồng, không thể tiễn căn được. Những người nợ mã Tứ Phủ thì không nhất thiết phải là người có Đồng, hoặc có Đồng nhưng sau khi trả nợ mã Tứ Phủ xong thì có thể xin Tiễn căn được, và sau đó bản thân không còn liên quan gì đến việc nhà ông Thánh nữa. Vậy tại sao lại phải nợ Tứ Phủ? Ở đây liên quan đến vấn đề Định nghiệp và Nhân Quả báo ứng. Tiền kiếp của mỗi người theo cái nhân quả tội phúc báo ứng mà có định nghiệp cho quá trình chuyển nghiệp vào cõi Nhân để tái sanh làm người ở kiếp này. Có vô số trường hợp kiếp này phải nợ Tứ Phủ và phải ra trình đồng hầu Thánh. Đơn giản như các ví dụ sau đây: - Tiền kiếp là người đã tu tập đắc đạo, kiếp này tiếp tục được định nghiệp là con nhà ông Thánh, trình đồng mở phủ để tu tập cao hơn và cứu giúp bá tánh. - Tiền kiếp là người trong sạch, lương thiện, chỉ tin theo đạo Phật mà chê bai Thánh Thần. Kiếp này được định nghiệp có nợ Tứ Phủ, phải trình đồng hầu ông Thánh để tu tập cho đến nơi đến chốn. - Tiền kiếp làm nghề sát sinh, nhưng có tấm lòng hoan hỉ, thường bố thí cúng dường, nhất tâm công đức,làm nhiều việc thiện, phả độ cho gia tiên, phóng sinh tạo phước. Kiếp này được định nghiệp có Đồng, được trình đồng mở phủ hưởng lộc Thánh ban. - Tiền kiếp hay phỉ báng Thánh Thần, chê bai Bồ Tát, làm bẩn chùa chiền, điện, miếu. Kiếp này phải làm con nhà ông Thánh để tu tập cho hiểu biết. ...... Nói tóm lại có rất nhiều trường hợp nợ Tứ Phủ. Vậy còn nợ Mã Tứ Phủ là như thế nào ? Lại phải theo định nghiệp và nhân quả báo ứng. Cũng có nhiểu trường hợp lắm, chỉ đơn cử vài ví dụ: - Tiền kiếp là người có đồng, nhưng khi trình đồng bị thiếu mã. Kiếp này phải trả nợ mã Tứ Phủ, trả xong là hết nợ. - Tiền kiếp là đồng Thầy làm phúc tạo phước cho bá tánh, nhưng có một số khóa lễ trình đồng thiếu mất đàn mã, kiếp này phải trả nợ mã bốn phủ, lại có Đồng nhưng xin tiến căn là xong. - Tiền kiếp là người vì lý do nào đó mà có vay nợ ông Thánh, kiếp này phải trả nợ Tứ Phủ mới được yên. ......
 

Liên hệ Thầy  Quang-  0966878858.  0912519863
Xem toàn quốc
Làm việc các ngày từ 9h-20 h

Sản phẩm cùng loại

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây