Thông tin liên hệ

Chúng tôi trên mạng xã hội          
Khóa lễ Di sao xấu, cải vận mệnh, trả nợ nghiệp tiền kiếp Khóa lễ Di sao xấu, cải vận mệnh, trả nợ nghiệp tiền kiếp Mỗi người sống trên dương thế thì tiền kiếp của người ta có không ít lỗi lầm, trong đó có việc đong đầy bán vơi, vì thế nợ ần tiền kiếp là không thể không có. Căn cứ theo Lục thập hoa giáp mà có các Ty Quan cai quản việc nợ nần này. S000019 Hóa giải âm binh Số lượng: 0 cái

Khóa lễ Di sao xấu, cải vận mệnh, trả nợ nghiệp tiền kiếp

Mỗi người sống trên dương thế thì tiền kiếp của người ta có không ít lỗi lầm, trong đó có việc đong đầy bán vơi, vì thế nợ ần tiền kiếp là không thể không có. Căn cứ theo Lục thập hoa giáp mà có các Ty Quan cai quản việc nợ nần này.

Giá bán: Liên hệ